Deze website toont historisch beeldmateriaal en gegevens over het voormalige Centraal Ziekenhuis te Alkmaar.

Lees meer hierover onder het hoofdstuk "Over deze website" 

 


Het Centraal Ziekenhuis zoals het in 1929 in gebruik werd genomen. Op de voorgrond de voormalige Cadettenschool. Hiervan is het middenstuk met de verhoogde entree en de beide zijvleugels bewaard gebleven. Rechts-achter de kleine huizen aan de Ropjeskuil. Links op de achtergrond de zgn. " Zweedse barakken". Hier werden patiënten verpleegd met longaandoeningen zoals tuberculose. Tussen de Zweedse barakken en het hoofdgebouw van de Cadettenschool zien we nog het Kinderpaviljoen.